Zasebna klinično psihološka ambulanta

Barbara Vajd Ledinek

Specialistka klinične psihologije
in psihoterapevtka
Jezdarska 2
2000 Maribor
Tel.: 02 620 24 50
E-mail: zkpa@amis.net